Province Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री Read More

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 Citizen Charter

Latest News

    आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम – Read More आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF) – Read More

परिचय

ऐतिहासिक प्रदेश सभाको २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार सम्बन्धि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण र अनुगमन गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो | नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश स्तरका उर्जा, विद्युत, सिचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन , प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्था र निर्माण, संचालन, मर्मत संभार लगायतका विषयहरुको लागी आवश्यक नीति, कानुन, गुरुयोजना, योजना, मापदण्ड तयारी गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट सम्पादित हुनेछ |

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम 2018-08-24 07:17:56  Read More
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF) 2018-08-24 07:16:49  Read More
विनियोजन विधेयक २०७५ 2018-08-01 05:38:10  Read More

Reports, Direction and Publication

Add Decision

Information Officer Shrawan Khanal
Under Secretary
Contact No: 061-465536
9851176041
kumarsarban@yahoo.com
Spokesperson Homnath Poudel
Under Secretary
Contact No: 061-465536
9851151572
erhomnath@gmail.com